Informator broj 6592 od 16. 09. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak donose nam daljnje porezno rasterećenje. Proširena je odredba koja je propisivala mogućnost neoporezive isplate troškova smještaja i prehrane na sve radnike uz propisane uvjete. Propisane su i nove vrste neoporezivih primitaka uz zadržavanje postojećih. Valja istaknuti i da je povećan iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja, a omogućena je i neoporeziva isplata radnicima za troškove redovite skrbi djece. Navedene mjere, o kojima piše Gordana Lončar, univ. spec. oec., trebale bi pozitivno utjecati na gospodarstvo, poticanje zapošljavanja, mobilnost radne snage te smanjenje iseljavanja.
Autorica: Gordana Lončar, univ. spec. oec.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo