Informator broj 6591 od 09. 09. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Neki izuzeci od primjene zahtjeva za mirno rješenje spora

U članku Goran Milaković, dipl. iur., prikazuje institut zahtjeva za mirno rješenje spora iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku, s osvrtom na izuzetke od primjene toga instituta u parničnim postupcima. Ti izuzeci opisani su u odnosu na procesne pretpostavke za podnošenje tužbe i rokove. Osim teoretskog prikaza, u članku analiziramo i neka stajališta sudske prakse u ovom dijelu primjene toga instituta.
Autor: Goran Milaković*, sudac Županijskog suda u Bjelovaru

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo