Informator broj 6590 od 02. 09. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Prikaz Zakona o vodnim uslugama

Reforma vodnokomunalnog sektora započeta 2013. odvajanjem vodoopskrbe i odvodnje od drugih komunalnih djelatnosti, nastavljena je donošenjem Zakona o vodnim uslugama (Nar. nov., br. 66/19). Navedenim Zakonom uređene su vodne usluge vezane uz vodoopskrbu i odvodnju, koje su prije bile uređene Zakonom o vodama. Usto, Zakon uređuje daljnje reformske korake koji će, prema namjeri zakonodavca, znatno smanjiti broj isporučitelja vodnih usluga, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i povećanja kvalitete usluge građanima. Mr. sc. Toni Carević, dipl. ing. građ., pojašnjava odredbe Zakona i ukazuje na moguće probleme prigodom njegove implementacije.
Autor: Toni Carević, dipl. ing. građ.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo