Informator broj 6582-6583 od 08. 07. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Presuda Suda Europske unije kao važan korak u reguliranju over-the-top usluga

U članku doc. dr. sc. Marko Turudić analizira presudu Suda Europske unije u predmetu C-193/18, donesenu u povodu zahtjeva za prethodnu odluku Visokog upravnog suda Sjeverne Rajne-Vestfalije (Njemačka), kojom se presuđuje da se usluge elektroničke pošte ne mogu smatrati »elektroničkim komunikacijskim uslugama« u smislu članka 2. točke c) Okvirne direktive. Uvodno definiramo over-the-top usluge i naglašavamo njihovu važnost u suvremenoj digitalnoj ekonomiji. Predmetna presuda Suda Europske unije ima veliku važnost za razrješavanje pitanje over-the-top usluga.
Autor: doc. dr. sc. Marko Turudić* Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo