Informator broj 6580-6581 od 24. 06. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Još o troškovima upravnog spora – praktične napomene

U Informatoru, broj 6575 od 20. svibnja 2019., objavljen je članak dr. sc. Roberta Pečeka, u kojem je autor analizirao najnoviji razvoj događaja vezan uz višegodišnje normativne i interpretacijske dvojbe glede troškova upravnog spora. Tim je člankom ujedno prikazana i povijest s tim povezanih prijepora, zaključno s negativnom ustavnosudskom ocjenom zaključka Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske od 12. veljače 2018. Na tragu Odluke Ustavnoga suda, u ovom članku doc. dr. sc. Alen Rajko pojašnjava neka praktična pitanja vezana uz utvrđivanje troškova upravnog spora.
Autor: doc. dr. sc. Alen Rajko *Sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo