Informator broj 6578 od 10. 06. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Kritički osvrt na ogledni postupak u Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Jedan od prijedloga važnijih izmjena prema Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku jest uvođenje novog instituta tzv. oglednog postupka za pravno pitanje koje je prema procjeni suda prvog stupnja važno za jedinstvenu primjenu prava, a koje se pojavljuje u većem broju postupaka. U članku doc. dr. sc. Jakob Nakić iznosi nedostatke novog instituta i daje prijedloge za njegovu doradu.
Autor: doc. dr. sc. Jakob Nakić,* Naslovni docent Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo