Informator broj 6574 od 13. 05. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Učinkovitost hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i njegovu usklađenost s međunarodnim standardima licencirani međunarodni eksperti Vijeća Europe, Posebnog odbora za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), ocijenili su pozitivno i zadovoljavajuće. Unatoč tome, a s obzirom na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te radi jačanja učinkovitosti zaštite sustava od zloporabe pranja novca i financiranja terorizma poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih preventivnih mjera i standarda, nedavno je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17) izmijenjen i dopunjen, stoga autorica daje prikaz novina iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 39/19).
Autor: mr. sc. Marcela Kir*
Stajališta iznesena u ovom članku osobna su te ne odražavaju nužno stajališta institucije u kojoj je autorica zaposlena.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo