Informator broj 6572-6573 od 29. 04. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi – provedba i praksa

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 94/18) stupio je na snagu 1. studenoga 2018. Zakon je u potpunosti usklađen s nacionalnim zakonima i propisima koji uređuju područje izdavanja i razmjenu papirnatih računa i računa u elektroničkom obliku.
U članku prikazujemo i analiziramo odredbe toga Zakona, s naglaskom na novine koje su njime uvedene i izuzeća od njegove primjene. Autorica posebno upozorava da obveza izdavanja eRačuna za izdavatelje/dobavljače u postupcima javne nabave počinje od 1. srpnja 2019.
Autorica: Maja Radišić-Žuvanić mag. iur.* Voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo