Informator broj 6566 od 18. 03. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Novine u Zakonu o zaštiti potrošača

Bitne novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 14/19), ponajprije, usmjerene su na potpuno usklađivanje toga Zakona s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te na unaprjeđenje pojedinih materijalnih i prekršajnih odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 41/14 i 110/15), na koje je, prije svega, upozorila praksa tijekom dosadašnje primjene. U ovom članku dajemo prikaz bitnih izmjena i dopuna, kroz usporedbu s prije važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Autor: Željko Kudrić, dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo