Informator broj 6564 od 04. 03. 2019.

U novom broju

Uvodnik

O ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima

Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom propisivao je da su ništetni ugovori o kreditu i drugi pravni poslovi koji su nastali kao posljedica ili se temelje na ugovoru o kreditu sklopljeni između dužnika i neovlaštenih vjerovnika, i to čak u slučaju kada su sklopljeni prije stupanja na snagu tog Zakona, od trenutka njihova sklapanja, s posljedicama da je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju ništetnog ugovora, a ako to nije moguće ili ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, treba se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke. Takvo određenje ništetnosti izazivalo je prijepore u pravnoj znanosti i među praktičarima, a Europski sud u predmetu C-630/17, povodom zahtjeva za prethodnu odluku koji je uputio Općinski sud u Rijeci - Stalna služba u Rabu, u postupku Anica Milivojević protiv Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen, 14. veljače 2019., donio je presudu, koju ovdje ukratko analiziramo.
Autor: dr. sc. Jelena Čuveljak* Sutkinja, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo