Informator broj 6561 od 11. 02. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Pravne posljedice ništetnosti valutne klauzule

U članku autori razmatraju odluku Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, br. Pž-6632/17 od 14. lipnja 2018., kojom su odbijene žalbe banaka kao neosnovane i potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu o ništetnosti valutne klauzule u slučaju kredita u švicarskim francima.
Poglavito razmatraju moguće pravne posljedice odnosno učinke ništetnosti valutne klauzule.
Autori: Vanja Vargec, dipl. iur., Mićo Ljubenko, dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo