Informator broj 6560 od 04. 02. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Neautorizirane platne transakcije
- Prava korisnika platnih usluga prema Zakonu o platnom prometu (Nar. nov., br. 66/18)

Posljednjih godina postignut je znatan napredak na području platnih usluga, koji je donio olakšane načine bezgotovinskog plaćanja. Međutim, povećali su se i rizici od neautoriziranih platnih transakcija, ali i zloporaba platnog instumenta. O zloporabi platnog instrumenta riječ je, primjerice, pri krađi kartice ili mrežne krađe identiteta (phishing), dok je o neautoriziranoj platnoj transakciji riječ, primjerice, kada je trajni nalog ili suglasnost za izravno terećenje opozvano, a banka unatoč tome, zbog računalne ili druge pogreške izvršava plaćanje na temelju suglasnosti koja više ne postoji. U nastavku autorica daje prikaz prava korisnika platnih usluga u slučaju neautorizirane platne transakcije, sukladno Zakonu o platnom prometu (Nar. nov., br. 66/18).

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo