Informator broj 6559 od 28. 01. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Odgovornost za štete od divljači prema novom Zakonu o lovstvu

U ovom članku kritički analiziramo pravila o odgovornosti za štete od divljači iz novog Zakona o lovstvu (Nar. nov., br. 99/18). Ukazujemo na pozitivne pomake (ponajprije poboljšan položaj lovoovlaštenika i uvođenje korisnog interpretativnog pravila o podrednoj primjeni zakona koji uređuje obvezne odnose), ali i na nedostatke novog pravnog uređenja (ponajprije nomotehničke nejasnoće i nedosljednosti) zbog kojih se ponovno mogu očekivati teškoće u primjeni i neujednačenost sudske prakse.
Autor: Matija Stokić, dipl. iur.* Sudac Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo