Informator broj 6558 od 21. 01. 2019.

U novom broju

Uvodnik

O ulozi sudskih savjetnika u postupcima jednostavnih stečajeva potrošača

Judikatura Europskog suda za ljudska prava (ECHR) navodi da država članica uživa »široko polje procjene« na koji će način određeno pitanje urediti, imajući na umu činjenicu da nacionalne vlasti najbolje poznaju svoju državu kao i ostale okolnosti važne za donošenje konkretnog zakona i da samim tim najbolje može procijeniti koje je zakonsko rješenje najadekvatnije. To je velika prednost koju uživaju nacionalne države, ali samim time i odgovornost za izbor najadekvatnijeg zakonskog rješenja. Stoga mogući pravni prijepori oko uloge sudskog savjetnika u postupku jednostavnog stečaja potrošača, kao osobe koja vodi postupak i samostalno donosi odluke, predstavlja legitiman temelj za analizu rješenja kroz prizmu pravnog standarda »zakonom ustanovljenog suda«, sukladno odredbama članka 6. st. 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te članaka 29., 115. i 118. Ustava Republike Hrvatske.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul* Katedra za građansko postupovno pravo, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo