Informator broj 6556-6557 od 07. 01. 2019.

U novom broju

Uvodnik

Ustavni sud RH ukinuo odredbu Zakona o komunalnom gospodarstvu

U članku dajemo kratak prikaz nedavne Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3019/2018 i U-I-3337/2018 od 30. listopada 2018., koja sadržava i Izdvojeno mišljenje sudca, a kojom je ukinuta odredba članka 92. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18), koja se odnosila na neke od slučajeva u kojima se komunalna naknada ne plaća.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo