Informator broj 6553 od 17. 12. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Pravo na spajanje obitelji azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom

Izbjegličkom krizom kakvoj danas svjedočimo na granicama Europske unije, posebno je pogođena obitelj, kao prirodna i temeljna društvena jedinica, koja ima pravo na zaštitu društva i države. Ovim radom člankom obuhvatit ćemo se osnovna pitanja prava na spajanje obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji su zaštićeni nizom nacionalnih zakona i međunarodnih propisa.
Autori: izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Selma Pezerović, stručna prvostupnica (baccalaurea) javne uprave

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo