Informator broj 6546 od 29. 10. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Fiducijarno vlasništvo u ostavinskom postupku

Iako je do sada već i u teoriji i u praksi utvrđeno što sve sadržava fiducijarno vlasništvo, ostalo je, čini se, neriješeno pitanje kako postupati s fiducijarnim vlasništvom u trenutku kada umre fiducijant, odnosno treba li o njemu raspravljati u ostavinskom postupku, o čemu postoji određena sudska praksa, koju autor analizira te kritizira.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo