Informator broj 6545 od 22. 10. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme

Zapošljavanje sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, u slučajevima kada bi radnika očito trebalo zaposliti na neodređeno vrijeme, zaobilaženje je radnopravnih propisa i dugogodišnja hrvatska realnost. Budući da se prema svim dosadašnjim hrvatskim Zakonima o radu (iz 1995., 2009. i 2014. godine) takvo nezakonito postupanje »sankcionira« pretvaranjem ugovora na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme, u članku autor analizira tu problematiku kroz sudsku praksu domaćih i međunarodnih sudova.
Autor: dr. sc. Robert Peček

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo