Informator broj 6542 od 01. 10. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Najnovija sudska praksa u svezi s neuspjehom na probnom radu kao razlogu za otkaz ugovora o radu

Iako je Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17) u primjeni od 4. kolovoza 2014., tek nedavno donesena je odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske koja odgovara na pitanje što je dovoljno da bi otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu bio dopušten. Do sada to se pravno područje različito tumačilo pa bi nova odluka trebala pridonijeti ujednačavanju sudske prakse.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo