Informator broj 6541 od 24. 09. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Primjena dopunskog rada u praksi

Autor u članku piše o dopunskom radu, i to sa svim aspektima toga instituta, kao i mogućnosti njegove primjene u praksi. Budući da institut dopunskog rada Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17) nije uređen ni u minimalnim uvjetima, to za posljedicu ima teškoće s primjenom u praksi. Stoga, pojavljuje se velik broj pitanja u svezi s dopunskim radom kod kojih je, upravo zbog te neuređenosti, ponekad teško naći adekvatan odgovor. U članku je stoga autor ovaj institut nastojao obraditi i iznijeti razmišljanja u odnosu na pojedina pitanja, kao primjerice - tko su adresati ovog instituta, koji su uvjeti potrebni za ostvarenje dopunskog rada, obveze stranaka dopunskog rada, njegovo trajanje, radno vrijeme i dopunski rad te ostvarenje prava na isplatu plaće ostvarene u dopunskom radu.
Autor: Darko Milković, dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo