Informator broj 6539 od 10. 09. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama – jednokratna mjera pomoći

Uvažavajući činjenicu kako je problematika osobne prezaduženosti dinamično područje u kojem se kontinuirano traže nova rješenja, koja će pratiti trend promjena u ekonomiji, pitanje svrhovitosti i potrebe implementacije novih propisa u kontekstu osuvremenjivanja de lege lata rješenja, iznimno je aktualno. Cilj članka je analizirati novi Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, kao dio paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć blokiranim i prezaduženim građanima.
Autor: doc. dr. sc. Dejan Bodul

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo