Informator broj 6538 od 03. 09. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Prikaz Zakona o izmjenama i dopuni zakona o najmu stanova

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018., ispunjena je obveza iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-I-762/1996. od 31. ožujka 1998. i time je popunjena pravna praznina koja je stvorila probleme, odnosno nemogućnost ostvarivanja prava najmodavaca – vlasnika stanova i zaštićenih najmoprimaca, propisanih Zakonom o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 - Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH i 22/06). Također je, donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, stvoren pravni okvir za uspostavu primjerene ravnoteže između suprotstavljenih interesa vlasnika stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci i interesa države da osigura provođenje stambene politike tako da će se vlasnicima stanova postupno omogućiti ostvarivanje dobiti od njihove imovine, uz istovremenu zaštitu općeg interesa zajednice, koji se, uz navedeno, sastoji i u osiguranju dostupnosti zadovoljavajućeg smještaja za osobe u lošijem položaju i osiguranju prava najmoprimaca (stanara) na poštovanje njihova privatnog i obiteljskog života te doma.
Autor: Josip Bienenfeld, dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo