Informator broj 6536-6537 od 20. 08. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Dopuštenost ugovaranja ugovorne kazne za slučaj prestanka ugovora o radu u sudskoj praksi

Poslodavci se u praksi ponekad koriste različitim institutima radnog i obveznog prava da bi se zaštitili od postupaka radnika. Instituti koji se najčešće koriste su ugovaranje odštetne odgovornosti radnika, ugovaranje ugovorne kazne, ugovaranje obveze radnika da poslodavcu vrati iznos koji je on uložio u njegovu izobrazbu i osposobljavanje za obavljanje poslova radnikova radnog mjesta ili ugovaranje iznosa koji je uložio u njegovu izobrazbu, neovisno o tome je li radniku ta izobrazba bila potrebna za obavljanje poslova njegova radnog mjesta. Takve ugovore ili ugovorne odredbe radnici u praksi često osporavaju, a nerijetko u tome i uspijevaju.
O nekim pitanjima vezanim uz tu problematiku još uvijek nema relevantne sudske prakse, a o nekima je praksa različita. Upravo zato zaslužuju posebnu pozornost.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo