Informator broj 6532-6533 od 23. 07. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Vrhovni sud RH odlučio:
Kolektivna tužba prekida zastaru restitucijskih zahtjeva potrošača

U nedavno donesenoj odluci Vrhovnog suda RH, Rev-2245/17 od 20. ožujka 2018. (koja je strankama otpremljena 13. lipnja 2018.) taj je sud izrazio stajalište da pokretanjem parničnog postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača dolazi do prekida zastare na temelju članka 241. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05) te zastara individualnih restitucijskih zahtjeva počinje teći ispočetka tek od trenutka pravomoćnosti sudske odluke donesene u povodu te tužbe, o čemu donosimo prikaz i analizu.
Autor: Dragan Katić

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo