Informator broj 6530 - 6531 od 09. 07. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Treba li stambena zgrada dobiti pravnu osobnost de jure?

Pravni subjektivitet (pravna osobnost) jedno je od središnjih pitanja svakog pravnog poretka. U hrvatskom pravu opća pravna sposobnost izvodi se iz fizičke ili pravne osobnosti, s izuzetkom sudačkog priznavanja stranačke sposobnosti, što vrijedi samo za potrebe određene parnice, a što za sobom povlači i priznavanje »ograničene« pravne sposobnosti. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima regulira i izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad zgradom, kao zajednicom bez pravne osobnosti. Cilj je članka analizirati ideju i mogućnost da se stambenoj zgradi dodijeli pravni subjektivitet ex lege jer polazimo od stajališta da bi pravna sposobnost bolje odgovorila na neke probleme koji se pojavljuju u praksi.
doc. dr. sc. Dejan Bodul, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo