Informator broj 6528-6529 od 25. 06. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Od Nacrta prijedloga do Konačnog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu

Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu upućen je Hrvatskom saboru 21. prosinaca 2017. na prvo čitanje. Rasprava je zaključena 8. veljače 2018. Na 7. sjednici, 14. veljače 2018. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu (77 glasova »za« i 36 »protiv« i 3 »suzdržana«), a predlagatelj je bio dužan da uz Konačni prijedlog Zakona pribavi i dostavi mišljenje Udruge gradova i Udruge općina RH. Na e-savjetovanju na tekst Konačnog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu, provedenom od 16. ožujka 2017. do 15. travnja 2017., bilo je 89 primjedaba, a Vlada Republike Hrvatske na svojoj 100. sjednici, održanoj 7. lipnja 2018. uputila je Hrvatskom saboru Konačni prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu, čije se donošenje uskoro očekuje.
Autorica: mr. sc. Dragica Kemeter

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo