Informator broj 6523 od 21. 05. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Oduzimanje imovinske koristi – VII. novela Zakona o kaznenom postupku

VII. novelom Zakona o kaznenom postupku pravno reguliranje postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom objedinjeno je u jednom propisu, čime je izbjegnuta neujednačena primjena te problemi u praksi. U članku autori podrobno obrađuju odredbe koje se odnose na postupak oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, uz usporedan prikaz važnijih odredaba Direktive 2014/42/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji, iznose specifičnosti privremenih mjera osiguranja, objektivni postupak oduzimanja imovinske koristi te važniju sudsku praksu na tom području.
Autori: Ivan Turudić, Tanja Pavelin, Ivana Bujas

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo