Informator broj 6520 - 6521 od 30. 04. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Dugotrajnost postupaka naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Punih dvadeset godina prošlo je od početka primjene Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Gledajući sa strane, reklo bi se da su dva desetljeća dovoljna da svi prijašnji vlasnici kojima je jugoslavenska komunistička vlast oduzela njihovu imovinu, odnosno njihovi nasljednici, do sada ostvare neki od oblika naknade. Je li to doista tako?
Autorica: Veseljka Kos, viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - bila premještena u Ministarstvo pravosuđa u 2017. godini.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo