Informator broj 6517 od 09. 04. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Zaštita savjesnosti i pozornosti – načelo obveznog prava

Autor u članku razmatra pitanje savjesnosti odnosno nesavjesnosti i pozornosti odnosno nepozornosti, držeći da te pojmove valja razlikovati. U tom smislu i posljedice nesavjesnosti i nepozornosti nisu uvijek identične. Naime, u pojedinim odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) propisane su samo pravne posljedice za nesavjesnost, dok se nepozornost u tim odredbama ne spominje pa i ne dovodi do štetnih posljedica.
Autor: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo