Informator broj 6515-6516 od 26. 03. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Rod i rodna ideologija - muška borba oko ženske zaštite

U ozračju aktualnih polemika povodom namjeravanog iznošenja pred Hrvatski sabor prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, razmatramo nastali spor oko navodnog unošenja rodne ideologije u hrvatski pravni sustav, prihvaćanjem Konvencije, koja u svom pojmovniku sadržava oba izraza - spol i rod. Nasuprot stajalištu da se Konvencijom unosi »disocijacija pojmova spol i rod«, autor zastupa stajalište o povezanosti tih pojmova u Konvenciji, te o konvencijskom funkcionalno-socijalnom razlikovanju tih povezanih izraza, ali primjenjivih s obzirom na situaciju na koju se odnose, to jest u kontekstu društvene realnosti. Zaključujemo ukazivanjem na realne pretpostavke koje svaka država mora uzeti u obzir pri određivanju trenutka pristupanja Konvenciji, s obzirom na mogućnosti i vrijeme. Sve to u očekivanju vremena kada će »disocijacija žrtve s obzirom na spol/rod« postati nepotrebna.
Autor: mr. sc. Miljenko A. Giunio

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo