Informator broj 6514 od 19. 03. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Dopuštenost otkaza trudnoj radnici u svjetlu odluke Suda Europske unije u predmetu C-103/16

Nedavno je Sud Europske unije analizirao primjenu Direktive Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili koje doje, te je u predmetu C-103/16 od 22. veljače 2018. taj Sud donio odluku o određenim načinima tumačenja pojedinih odredaba te Direktive. Da bi se u potpunosti shvatila važnost te odluke Suda EU na naše zakonodavstvo i sudsku praksu, u članku, osim analize toga predmeta, donosimo i analizu odluke u predmetu C-103/16 u odnosu na hrvatske pozitivne propise radnog prava.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo