Informator broj 6513 od 12. 03. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Ukidanje izvanrednih kontrolnih pregleda u mirovinskom osiguranju

S obzirom na to da je Ustavni sud Odlukom broj: U-I-1574/2016, U-I-1244/2017 od 30. siječnja 2018. ukinuo čl. 103. i 126.a te čl. 129. st. 5. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16), u članku autor prikazuje institute na koje se odnose navedeni članci Zakona o mirovinskom osiguranju te teoretske postavke na kojima se temelje zaključci Ustavnog suda.
Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo