Informator broj 6511 od 26. 02. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora
Korak nazad u zaštiti prava stranaka?

Povod za pisanje ovoga rada jest Zaključak sjednice svih sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj 6 Su-85/2018-3 od 12. veljače 2018., u predmetu primjene čl. 79. u svezi s čl. 20. st. 3. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - Odluka USRH i 29/17), s kojim autori izražavaju svoje neslaganje te ističu da se njime izigrava Odluka Ustavnog suda RH, U-I-2753/2012 i dr. (Nar. nov., br. 94/16), kojom je ukinut čl. 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14), u tekstu kako je bio izmijenjen izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima 2012. godine (Nar. nov., br. 143/12).
Autori: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Lana Ofak dipl. iur., asistentica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Marko Turudić, viši asistent na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo