Informator broj 6509 od 12. 02. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Naknada troška prijevoza prema novom Kolektivnom ugovoru za javne službe

Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 128/17) izmijenio je prava službenika i namještenika u tim službama pa su neka prava proširena, što se odnosi i na naknadu troškova prijevoza. Budući da oko toga prava postoje mnogi prijepori u praksi, ovim člankom dajemo prikaz novina, s primjerima slučajeva iz prakse.
Autorica: Tajana Zlabnik dipl. iur., odvjetnica iz Zagreba

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo