Informator broj 6508 od 05. 02. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

Na 73. sjednici održanoj 28. prosinca 2017. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018. do 2020. godine, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini usmjerene su na poticanje zapošljavanja, aktivaciju i obrazovanja nezaposlenih te očuvanja radnih mjesta, a temelje se na člancima 34.-36. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 57/12, 120/12 i 16/17).
Autorica: Nataša Novaković dipl. iur., članica radne skupine za izradu novog Zakona o radu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo