Informator broj 6507 od 29. 01. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Obveza podnošenja izvješća Povjereniku za informiranje

- provedba Zakona o pravu na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu tijela javne vlasti dužna su, na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 25/13 i 85/15), dostaviti Povjereniku najkasnije do 31. siječnja tekuće godine. Slijedom navedenog, izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu tijela javne vlasti dužna su Povjereniku za informiranje dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2018.
Autor: Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica iz Zagreba

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo