Informator broj 6505 od 15. 01. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Prikaz izmjena Zakona o minimalnoj plaći

Na posljednjem zasjedanju Hrvatskog sabora u 2017. godini, među mnogobrojnima, donesen je i Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 130/17), koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. Budući da taj Zakon na nov način definira pojam odnosno sastavne elemente minimalne plaće, a uvažavajući činjenicu da mnogi radnici u Republici Hrvatskoj za obavljeni rad primaju minimalnu plaću, u nastavku dajemo prikaz novina u Zakonu o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13 i 130/17).
Autorica: Biljana Barjaktar, dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo