Informator broj 6504 od 08. 01. 2018.

U novom broju

Uvodnik

Izmjene i dopune Zakona o radu

Dana 20. prosinca 2017., u Nar. nov., br. 127/17, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (u nastavku teksta: Novela ZR). Zakon je stupio na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, dakle 28. prosinca 2017. Njime se mijenjaju odnosno dopunjavaju odredba o prijenosu Direktiva EU i odredbe o nadomještanju suglasnosti za otkaz ugovora o radu.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo