Informator broj 6501 od 18. 12. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Novela Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08 – u nastavku teksta: ZSPC) stupio je na snagu prije nešto više od devet godina i unatoč višekratnim izmjenama i dopunama (Nar. nov. br., 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) ukazala se potreba za dodatnim intervencijama u tekst ZSPC-a, što je imalo za posljedicu donošenje najnovijeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 108/17), koji je djelomično stupio na snagu 16. studenoga 2017., jer članci 14., 15., 26., 27., 28., 29., 30., 33., 37., 38., 39., 40., 44. i 46. stupaju na snagu 1. siječnja 2018., a članci 11., 25., 32., 41. i 42. stupaju na snagu 20. svibnja 2018.
Autor: Željko Kudrić dipl. iur., savjetnik na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo