Informator broj 6495 od 06. 11. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Problemi u ostvarivanju prava radnika u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca

Djelovanje Agencije za osiguranje radničkih tražbina usmjereno je na zaštitu i osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca i zaštitu i osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca. No, u ispunjenju vizije, misije i cilja Agencije odnosno u primjeni Zakona o osiguranju radničkih tražbina (Nar. nov., br. 70/17) uočeni su brojni problemi.
Autor: mr. sc. Ivan Madunić dipl. oec, Ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih tražbina

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo