Informator broj 6493 od 23. 10. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Cijepljenje djece u praksi Ustavnog suda

Ostvarivanje djetetova prava na život i zdravlje ne može se sagledavati bez istodobne odgovornosti roditelja za dijete, te njihove dužnosti i prava da poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se djetetov život i zdravlje očuvali u najvećoj mogućoj mjeri. Osim toga, roditelji su dužni i odgovorni brinuti se o zdravlju djeteta te mu omogućiti korištenje uobičajenih i prihvatljivih medicinskih i zdravstvenih postupaka koji služe očuvanju zdravlja, kao što je, primjerice, cijepljenje. Upravo o temi cijepljenja djece posljednjih desetak godina uporno se vode polemike - da ili ne? O tom vrlo ozbiljnom pitanju u svojoj se praksi bavio i Ustavni sud Republike Hrvatske.
Država je dužna djeci osigurati zaštitu njihovih prava i interesa, između ostalog, i u djelatnosti zdravstva. Ipak, najveća je odgovornost u ostvarivanju svih djetetovih prava, pa tako i prava na život i zdravlje, na roditeljima, čiju ulogu u tom smislu naglašava i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Autor: Robert Peček dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo