Informator broj 6492 od 16. 10. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Preokret u predmetu Barbulescu vs Rumunjske
Radnikovo pravo na zaštitu privatnosti ipak je povrijeđeno!

Prije nešto više od godinu i pol stručnu javnost jako je zainteresirala Odluka Europskog suda za ljudska prava od 12. siječnja 2016., koja je donesena u predmetu Barbulescu protiv Rumunjske, iz koje proizlazi da g. Barbulescuu nije bilo povrijeđeno pravo na zaštitu privatnosti u slučaju kada je Yahoo Messenger, na poslovnom računalu, koristio i u privatne svrhe.
Radi se o Odluci koja je imala velik odjek u hrvatskoj praksi primjene propisa iz radnog odnosa, u kontekstu prava na zaštitu privatnosti. No, u tom je predmetu, a u povodu zahtjeva g. Barbulescua, 5. rujna 2017., donesena nova odluka, i to Odluka Velikog vijeća u sastavu od 17 sudaca, u kojoj su izložena drukčija pravna shvaćanja, rezultat kojih je zaključak da je poslodavac ipak povrijedio pravo g. Barbulescua na zaštitu njegove privatnosti. Ta će Odluka svakako baciti drukčije svjetlo na promatranje pitanja zaštite privatnosti radnika i u hrvatskoj pravnoj praksi.
Autorica: mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo