Informator broj 6489 od 25. 09. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Autonomija u sportu – zakonsko uređenje i praksa

Područje sporta dugo je bilo izvan dometa ozbiljnije regulacije i većina europskih država, skoro do kraja prošlog stoljeća, sportskim je organizacijama omogućavala potpunu samostalnost u odnosu na javnu vlast. Postupna regulacija i intervencije države u područje sporta u prvi plan istaknuli su pitanje »granica« do kojih bi vlast smjela ili mogla propisima i odlukama regulirati neko sportsko područje. Pitanje autonomije sporta u Republici Hrvatskoj predmet je interesa kako stručne, tako i profesionalne javnosti, koja je pokrenuta donošenjem Zakona o sportu, a nakon toga i Zakona o sportskoj inspekciji.
Gdje počinje sportska autonomija u koju »vlast ne smije dirati«, pitanje je na koje će se pokušati odgovoriti u ovom članku. S tim u svezi, analizirat će se uređenje sporta sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o sportskoj inspekciji, te će se razmotriti opseg samoregulacije sporta kao dobrovoljne forme ponašanja i poštovanja pravila, koja su specifična samo za pojedine sportske grane, s posebnim osvrtom na nogomet.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo