Informator broj 6487 od 11. 09. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Europski sud za ljudska prava i načelo

Ne bis in idem - korak dalje u tumačenju

Praksa Europskog suda za ljudska prava u tumačenju načela ne bis in idem izražena u presudi Maresti protiv Hrvatske, uzburkala je stručnu javnost i imala je za posljedicu preispitivanje „kaznenih“ granica hrvatskog prekršajnog zakonodavstva, te odnosa kaznenih i prekršajnih postupaka. Da je riječ o složenom, ali i osjetljivom pitanju kaznenopravne politike svake zemlje, shvatio je i Europski sud te je presudom A. i B. protiv Norveške, koju je donijelo Veliko vijeće Suda, nadogradio svoju dosadašnju praksu izraženu u vodećoj presudi o ovom pitanju - Zolotukhin protiv Rusije, a čiji ratio prati i presuda Maresti. Autorica članka, osim prikaza i analize presude, pojašnjava u kojim slučajevima neće doći do tzv. dupliciranja postupaka, odnosno pod kojim uvjetima nema mjesta primjeni načela ne bis in idem.
Autorica: Štefica Stažnik dipl. iur., zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo