Informator broj 6477 od 03. 07. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Tko kontrolira hrvatske regulatorne agencije ?

Regulatorne agencije sporno su pitanje u teoriji i praksi u mnogim državama svijeta te ih je teško definirati. Općenito, samo je njihovo postojanje, s ustavnopravnog gledišta, sporno čak i u državi u kojoj su nastale, Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima teorija o njima raspravlja već preko 100 godina. Tzv. »agencifikacija«, utjecaj neovisnih regulatora, njihova važnost u sustavima kontrole određenih tržišta, itd. predstavljaju pitanja o kojima se već desetljećima vode rasprave.
Ona nisu mimoišla niti Republiku Hrvatsku, u kojoj su se agencije počele osnivati sredinom devedesetih godina 20. stoljeća. Prva takva agencija u nas bila je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, osnovana 1995.1 kao samostalna pravna osoba odgovorna Saboru, čijim je radom rukovodio ravnatelj. Istina, u vrijeme svog osnivanja ona nije bila »prava« regulatorna agencija, jer nije imala ovlast općeg normiranja.
Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo