Informator broj 6471 od 22. 05. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Izazovi javnobilježničke profesije
- mišljenja i prijedlozi

O latinskom notarijatu, vladajuća doktrina, ali i praksa ističu da su iskustva u njegovoj primjeni u usporednim pravnim sustavima ukazala na znatno rasterećivanje sudova, brže odvijanje pravnog prometa, a samim tim brzo i sigurno ostvarivanje i zaštitu prava i interesa pravnih osoba i potrošača. Ipak, notari iz anglosaksonskog svijeta, koji ne uživaju monopol i državnu potporu, pokrenuli su niz inicijativa prema Europskoj komisiji s ciljem liberalizacije javnobilježničke službe, smatrajući postojeći latinski model protivan postulatima tržišnog natjecanja.
U europskom pravnom krugu, kao i u zemljama u okruženju, stoga se pokušavaju reformirati postojeći propisi o javnim bilježnicima u području EU. Iz perspektive i diskursa javne (i akademske) rasprave o optimalnim ciljevima, izbor jednog ili drugog modela nije jedinstven.
Autor: dr. sc. Dejan Bodul, Viši asistent, Katedra za građansko postupovno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo