Informator broj 6470 od 15. 05. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Provedba lokalnih izbora u 2017.

Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici od 13. travnja 2017., Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 38/17), kojom je za dan provedbe izbora određena nedjelja, 21. svibnja 2017., na temelju članka 5. i članka 6. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (Nar. nov., br. 144/12 i 121/16). Stoga u ovom članku autorica VESNA ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur., načelnica Sektora za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu državnih službenika u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, piše o temeljnim aktima za provođenje izbora i o načinu provođenja lokalnih izbora 21. svibnja 2017. godine.
Autorica: Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo