Informator broj 6466 od 17. 04. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Aktualne teme

O ustavnosti Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku
– prijedlozi i mišljenja –

Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 32/17), koji je donesen na sjednici Hrvatskog sabora od 6. travnja 2017., izazvao je brojne prijepore. Taj Zakon, koji je stupio na snagu 7. travnja 2017., popularno nazvan Lex Agrokor ili Lex Agrocoriana (v. Traditio iuridica, br. 436, Informator, br. 6465 od 10. travnja 2017.), predmet je analiza i mnogih rasprava.
Stoga autor dr. sc. MATO PALIĆ, docent na Katedri ustavnog prava Pravnog fakulteta Josip Juraj Strossmayer Sveučilišta u Osijeku, piše i iznosi svoje mišljenje o ustavnosti Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku te zaključuje da je neupitan legitiman cilj toga Zakona i vrlo jasna proporcionalnost u postupanju.
Autor: dr. sc. Mato Palić, docent na Katedri ustavnog prava Pravnog fakulteta Josip Juraj Strossmayer Sveučilišta u Osijeku

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo