Informator broj 6464 od 03. 04. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Proljeće u Europskoj uniji
- u mislima s dr. sc. Jadrankom Crnićem (1928.-2008.)

U ovom broju, u povodu devete godišnjice odlaska dr. sc. Jadranka Crnića, prvog predsjednika Ustavnog suda samostalne i suverene Republike Hrvatske, piše prof. dr. sc. SANJA BARIĆ, redovita profesorica, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U ovom sjećanju na dr. sc. Jadranka Crnića, prvog predsjednika Nakladničkog savjeta Novog informatora, autora brojnih knjiga u području ustavnog prava, vlasništva i nasljednog prava, povezuje rad i djelovanje s nastankom i razvojem Europske unije, pa sve do Rimske deklaracije od 25. ožujka 2017.
Kako je dr. sc. Jadranko Crnić bio promicatelj zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, tako autorica ističe osobitu privrženost dr. Crnića pravu i načelu vladavine prava, koje je i uveo u prvi Ustav Republike Hrvatske, kao i brojna druga pravna pitanja kojima se bavio i širio hrvatsku pravnu misao otvaranjem novih konstitucionalnih pitanja.
Autorica: doc. dr. sc Sanja Barić

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo