Informator broj 6460 od 06. 03. 2017.

U novom broju

Uvodnik

Prestanak važenja odgode povjerenja u zemljišne knjige

Načelo povjerenja jedno je od najvažnijih načela u stjecanju i zaštiti prava vlasništva koje štiti stjecatelja prilikom stjecanja nekretnine. To načelo ima velik utjecaj i na pravnu sigurnost pa možemo reći da u znatnoj mjeri pridonosi vladavini prava.
Načelo povjerenja u zemljišne knjige ne primjenjuje se samo u situacijama stjecanja vlasništva, već i u svim ostalim situacijama u kojima se stječu druga prava na nekretninama upisanima u zemljišne knjige.1 Primjena toga načela u odnosu na određene vrste nekretnina bila je odgođena, a u ovom članku osvrnut ćemo se na odgodu povjerenja u zemljišne knjige i pravne učinke prestanka važenja te odgode, jer je 1. siječnja 2017. prestala odgoda povjerenja u zemljišne knjige.
Autor: Goran Milaković dipl. iur., sudac Županijskog suda u Bjelovaru

Sentence

Vi pitate - mi odgovaramo